Beställ ved

Välkommen
till Miniskog.

Miniskog har verkat inom skogsbranschen i över 30 år. Idag är vi 11 anställda fördelade på våra olika områden.

Skogssidan sysselsätter 5 skogsarbetare som sköter skogsvården på våra förvaltningar och övriga uppdrag. Sågen/byggbutiken har 2 anställda, veden 2 anställda och inom ledning/logistik/administration finns 2 anställda.

Vår hemvist är Motala men våra underleverantörer finns alltifrån Vänern i väst och Östersjön i öst samt från Mälaren i norr till Vätterns södra ände.