Beställ ved

Våra tjänster inom skogsvård.

Förvaltning

Skötsel av mark/skog enligt uppdrag.

Avverkningsuppdrag, rotposter

Vi köper leveransvirke direkt vid väg.

Skogsvårduppdrag

Vi utför markberedning, plantering och röjning.

Skogsbruksplaner

Vi tar fram skogsbruksplaner
Vi kan bistå med rådgivning inför fastighetsköp.