Beställ ved

Aktuellt sortiment.

Timmer Tall- / grantimmer
Klentimmer tall- och gran
Grankubb
Stamblock tall och gran
Vänerblock tall och gran

Massaved Barrmassaved
Björkmassaved
Aspmassaved

Löv specialsortiment Tändsticksvirke
Lövkubb
Parkettkubb ek
Fanerstock ek

Övrigt Bränsleved
Grot / skogsavfall